Valószínűségszámítási modellek, szerda 12:15-13:45., 3.219

Választható témák   

 

Téma

Kulcsszavak, címek

Név

Dátum

clusterezés, osztályozás clustering, classification A modellek bemutatása, R-es mintaprogramok futtatása, esetleg érdekes további adatok elemzése
Bírósági alkalmazások forensic statistics - néhány érdekes eset bemutatása, Bayes tétel felidézése és alkalmazása, esetleg statisztikai módszerek is
COVID adatok elemzése Rengeteg statisztikai adatból néhány kiválasztása. Idősoros modellek bemutatása és illesztése (R)
Járványterjedés véletlen gráfokon https://link.springer.com/article/10.1007/s10998-021-00440-8 Konzulens: Backhausz Ágnes
Ensemble modellek a meteorológiában https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/focus/2017/fact-sheet-ensemble-weather-forecasting#:~:text=An%20ensemble%20weather%20forecast%20is,with%20slightly%20perturbed%20weather%20models.&text=They%20produce%20a%20range%20of%20possible%20weather%20conditions.
és a statisztikai elemzésről is vannak cikkek. Lehet konkrét helyzeteket (előrejelzés vs. tény is mutatni)
Gondolkodás pszichológiája Daniel Kahneman és Amos Tversky munkái, teszt+kiértékelés. Jó lenne online tesztet felvenni és megnézni az eredmények hasonlítanak-e a könyben leírtakhoz
Kártyakeverés, 

http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/Mann.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Shuffling

D Aldous, P Diaconis: Shuffling cards and stopping times, The American Mathematical Monthly, 1986, D. Bayer and P. Diaconis (1992), "Trailing the Dovetail Shuffle to its Lair", Annals of Applied Probability, és gyakorlati alk.   

A konzulens: Gerencsér Balázs gebaboy_at_cs.elte.hu

Kísérlettervezés hogyan nő egy növény, különböző körülmények között. Gyakorlati feladat + statisztikai háttér bemutatása, adatok R-es elemzése
Keno a játék bemutatása, Jackpot keno modelljének ismertetése egy angol cikk alapján. Lehet játszani is (R-ben)
 klinikai alkalmazások  clinical trials/ /http://www.medstat.hu/, kevés statisztika is kell bele
Kopulák  copula (modellek bemutatása, tulajdonságaik, R-es szimulációjuk, alkalmazásaik)
Környezeti adatok elemzése Valós adatsorok összefüggései, lehetséges modelljei: R-ben egyszerű módszerekkel
Krause modell Vélemény-dinamika Gerencsér Balázs gebaboy_at_cs.elte.hu; (https://arxiv.org/abs/0907.4662)
Markov lánc Monte Carlo módszerek MCMC, Markov láncok alapjai, Metropolis-Hastings algoritmus, alkalmazási lehetőségei
Pszichometriai modellek Rasch modell, alkalmazása konkrét példákra (esetleg saját online tesztre?)
rangkorrelációk Kendall, Spearman: bemutatásuk, példák, R-es számításuk
Rejtett Markov modellek Hidden Markov models; bemutatásuk, alkalmazásuk (pl. betegség-előrehaladás, R-es program bemutatása)
Rekordok eloszlása Van könyv (angol); első fejezet bemutatása - valószínűségi modell, a rekordok gyakorisága, aszimptotikus tulajdonságok, példák (R-ben)
Sportfogadások Csak az vállalja, aki "belülről" ismeri. Matematikai modell, arbitrázs lehetőség, gyakorlati példák - esetleg virtuálisan játszhatunk is
 Sport: rekordok és az extrém érték modellek adatok kellenek, modellhez programot adok (R)
Valószínűségi módszerek a gráfelméletben Allon-Spencer: The probabilistic method c. könyvéből szabadon választott tétel vázlatos bizonyítása. Konzulens: Borbély József
Valószínűségszámítási paradoxonok válogatás Székely Gábor könyvébõl

Valószinűségszámitási szimulációk, véletlen bolyongás

applets,random walk. Néhány szimuláció bemutatása, a többdimenziós és speciális véletlen bolyongás tulajdonságai

Véletlen számok generálása Véletlen vs pszeudovéletlen számok. Kongruencia-generátor, Neumann módszer, speciális eloszlások (Box-Müller).
 A módszerek bemutatása és esetleg tesztelése
Véletlen gráfok, hálózatok random graph : Erdős-Rényi, Barabási-Albert modellek tulajdonságai, "kis világ" tulajdonság 

A dolgozat az elhangzott elõadások anyagából lesz (ne felejtsék el az én elõadásaimat is átnézni, ezek a lap alján vannak)

Minta-dolgozat

Pontszámítás:

Az összpontszámban kétszeres súllyal szerepelnek az előadás pontok (tehát itt a max 160)

A zh 90 pontos lesz
A maximális pontszám tehát 160+90=250

Órai pluszpontok szerezhetőek a tesztekkel!A gyakjegy ponthatárai: 180-tól 5    150-tõl 4    125-tõl 3    100-tól 2

Pröhle Tamás és Zempléni András: Statistical Problem Solving in R 

További elõadások:

TV nézettségmérés   

Extrém érték modellezés


R program az extrém-érték modellezéshez

Árvíz-szimulátor

R tutorial 

magyarul

GEV/GPD eloszlások

bootstrap-program