Statiszikai modellek 

csütörtök, 8:30-10:45 3.218 (figyelem, változott a terem!)

Választható
témák   

 

Téma

Kulcsszavak, címek

Név

Dátum

Bayes hálók  Bayesian Networks események közötti kapcsolatok modellezése gráfokkal https://www.bnlearn.com/about/teaching/slides-bnshort.pdf
Clusterezés, osztályozás clustering, classification A modellek bemutatása, R-es mintaprogramok futtatása, esetleg érdekes további adatok elemzése
Bírósági alkalmazások forensic statistics - néhány érdekes eset bemutatása, Bayes tétel felidézése és alkalmazása,  statisztikai módszerek is
COVID adatok elemzése Rengeteg statisztikai adatból néhány kiválasztása. Idősoros modellek bemutatása és illesztése (R)
Járványterjedés véletlen gráfokon https://link.springer.com/article/10.1007/s10998-021-00440-8 
Ensemble modellek a meteorológiában https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/focus/2017/fact-sheet-ensemble-weather-forecasting#:~:text=An%20ensemble%20weather%20forecast%20is,with%20slightly%20perturbed%20weather%20models.&text=They%20produce%20a%20range%20of%20possible%20weather%20conditions.
és a statisztikai elemzésről is vannak cikkek. Lehet konkrét helyzeteket (előrejelzés vs. tény is mutatni)
Gondolkodás pszichológiája Daniel Kahneman és Amos Tversky munkái, teszt+kiértékelés. Jó lenne online tesztet felvenni és megnézni az eredmények hasonlítanak-e a könyben leírtakhoz
Kísérlettervezés hogyan nő egy növény, különböző körülmények között. Gyakorlati feladat + statisztikai háttér bemutatása, adatok R-es elemzése
Hiányzó adatok pótlása Típusai, példák, R: mice csomag bemutatása
 Klinikai alkalmazások  clinical trials/ /http://www.medstat.hu/
Környezeti adatok elemzése Valós adatsorok összefüggései, lehetséges modelljei: R-ben egyszerű módszerekkel
Közvélemény kutatás Módszertan, valós feladat - tervezés-kivitelezés-értékelés. Miért hibáznak a közvéleménykutatók?
Markov lánc Monte Carlo módszerek MCMC, Markov láncok alapjai, Metropolis-Hastings algoritmus, alkalmazási lehetőségei
Kopulák Copula, A legfontosabb modellek, becslési módszerek, alkalmazások
Leíró stattisztika Grafikonok, táblázatok (hibák), paradoxonok, indexek
Páronkénti összehasonlítások Bradley-Terry model, https://web.stanford.edu/class/archive/stats/stats200/stats200.1172/Lecture24.pdf
Regularizáció Regressziónál (Lasso, Ridge), sűrűségfüggvény becslésnél
Rangkorrelációk Kendall, Spearman: bemutatásuk, példák, R-es számításuk, tesztelés
Véletlen számok generálása Véletlen vs pszeudovéletlen számok. Kongruencia-generátor, Neumann módszer, speciális eloszlások (Box-Müller).
 A módszerek bemutatása és  tesztelése

A dolgozat az elhangzott elõadások anyagából lesz (ne felejtsék el az oktatói előadásokat  is átnézni, ezek a lap alján vannak)

Pontszámítás:

Az összpontszámban kétszeres súllyal szerepelnek az előadás pontok (tehát itt a max 160, fele az előadáshoz, fele a gyakorlathoz számít)

A zh 60 pontos lesz


Pröhle Tamás és Zempléni András: Statistical Problem Solving in R 

További elõadások:

Extrém érték modellezés


R program az extrém-érték modellezéshez

Árvíz-szimulátorR tutorial 

magyarul

GEV/GPD eloszlások

bootstrap-program